1. Ana Sayfa
  2. YAŞAM
  3. Ekoloji Nedir, Alt Bilim Alanları

Ekoloji Nedir, Alt Bilim Alanları

ekoloji

Ekoloji temelde organizmaların diğer organizmalarla ve çevrelerindeki fiziksel ortam ile etkileşim içinde oldukları alanları inceleyen bir bilim alanıdır. Yine de Ekoloji Ne Demek? diye düşündüğümüzde orman gibi büyük alanlardan, ayağımızda oluşan mantara kadar büyük ve çeşitli konuları kapsadığını anlayabiliriz.

Çeşitli organizmaları kapsayan Ekoloji, canlı organizmalar ile (biyotik) canlı olmayan (abiyotik) gibi fiziksel faktörler tarafından şekillenmektedir. Ancak Ekoloji alanında araştırma yapanlar temelde beş ana düzeyde çalışmaktadır. Bu beş ana düzeyde organizma, popülasyon, topluluk, ekosistem ve ekoloji terimleri yer alır. Bu beş ana düzey bazen birbiriyle örtüşmekteyken bazen de örtüşememektedir. Belli bir organizmanın oluşması için onu besleyecek olan özelliklerin ortamda bulunması gerekmektedir.

Ekoloji Bilimi Hakkında

Ekoloji bilimi hakkında şüphesiz ilk araştırmaları Aristoteles’e kadar olan doğa tarihçileri yapmışlardır. Günümüzdeki ekolojistler ise nicel bilim insanlarıdır. Ekoloji Bilimi Hakkında araştırma yapan günümüz bilim insanları daha kontrollü çalışmalar yapmaktadırlar. Geniş alandaki veri kümeleri içerisindeki örüntüleri bulmak adına istatistik kullanırlar ve bunların Ekolojik ilişkilerini matematiksel modeller ile açıklarlar. Küçükten büyüğe doğru Ekolojik bir sıralama yapacak olursak klasik bir örnek verebiliriz.

Bir ormandaki her bir çam ağacı bir organizmadır. Bölgede yaşayan tüm çam ağaçları popülasyonu oluşturur. Bölgedeki farklı tür popülasyonların toplamı ise komüniteyi oluşturmaktadır. Tüm bu komünitelerin fiziksel çevresi ekosistemi oluşturur. Biyosfer ise tüm ekosistemlerin toplamıdır.

Ekoloji Biliminin İncelediği Alanlar ve Diğer Alanlarla İlişkisi

Bu bilimin incelediği canlı türleri, yaşam alanları ve biçimleri, yapıları, beslenme şekilleri, hareket yetenekleri vb. durumlarda farklılık göstermektedir. Bu sebepten Ekoloji Biliminin İncelediği Alanlar ve Diğer Alanlarla İlişkisi oldukça geniş bir kısmı kapsamaktadır. Canlı alanlar dışında abiyotik yani canlı olmayan çevreler de eklenince bu kısım iyice büyümektedir.

Bu sebepten dolayı Ekoloji bilimi aynı zamanda fizik, botanik, klimatoloji, fizyoloji, zooloji, kimyai patoloji, morfoloji ve pedaloji gibi birçok farklı alandaki bilimlerle birlikte çalışmaktadır. Ekoloji temelde canlılarda ortak konularda araştırmalar yürüttüğünden bu konuda örnek olarak beslenme ve üreme gibi fiziksel olaylara dayalı eylemleri verebiliriz.

Yorum Yap